Start
Bestuur
Inschrijving activiteit
Lidgeld
Clubinfo
Huisregels
Agenda
Foto's
Links
formulier nieuw lid


 

   

 

 

 

                                   

                   

                               HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2021

1.    Leden. 
Allen die lid zijn van de personeelsvereniging van DAF kunnen lid worden van de tennisclub, mits betaling van onderstaande lidgelden. 

2.    Aansluiting. 
De aansluiting geschiedt voor een volledig kalenderjaar via het invullen en ondertekenen van een aansluitingsformulier, te verkrijgen bij tennisbestuur.

3   Opzegging .
 Opzegging dient schriftelijk te gebeuren voor 31 september van het betreffende kalenderjaar. 

4. Lidmaatschap.
Lidgeld wordt maandelijks afgehouden van het loon.

5.   Speelgelegenheid.
Het seizoen loopt vanaf midden april tot en met einde september.
Indien de weersomstandigheden het toelaten kan ook in oktober worden gespeeld.
De speelduur is in principe ( bij volledige bezetting ) op maximum één uur vastgesteld.
Deze speelduur begint te lopen op het uur en eindigt op het uur, zodat het voor ieder lid mogelijk is 
zijn speelgelegenheid te benutten met een minimum aan wachttijden.

Op deze regel zijn slechts vier uitzonderingen.

      a.  Prioriteit bij het gebruik van terrein 4 krijgt steeds de door het bestuur aangeduide lesgever, 
     zolang lessen gegeven worden aan leden van de tennisclub, door de club zelf georganiseerd.
b.
  Activiteiten door de club georganiseerd hebben voorrang op individuele afspraken.
c. 
  Indien wedstrijden in het kader van “interclub” en “Zuiderkempen” gespeeld worden. 
     Er mogen maximum twee terreinen per activiteit voorzien worden.
d. 
 Oefendagen of interne activiteiten die een speciale reservatie vereisen. 

6.    Onderhoud terreinen.
-Ieder lid is verplicht aan dit onderhoud en aan de orde en netheid in de kleedkamers de nodige zorgen te   besteden:
- Steeds na het spelen de terreinen te vegen met de sleepnetten die daarvoor door de club ter beschikking worden gesteld.
- De kleedkamers ordelijk te gebruiken door o.a. de tennispantoffels zoveel mogelijk te reinigen voor het betreden van de lokalen. 

7.    Gastspelers
Omdat het zeer moeilijk is om de bezetting van de terreinen op te volgen, hebben we besloten de mogelijkheid van gastspelers uit te nodigen te beperken.
Wenst U met een gastspeler te komen dient u een mail te sturen (
henri.fransen2@telenet.be) of een SMS (0468/329324)te sturen.
Dit kan max.drie maal per seizoen.   
                

8.    Kledij.
 
Het gebruik van TENNIS pantoffels is verplicht. 

10. Informatie.
     
Alle informatie i.v.m. de tennisclub is te vinden op de website van de tennisclub.

                   ************www.tcdaf.be***********

11. Verzekering.
Alle leden aangesloten bij de "Tennis Vlaanderen", zijn ze ook verzekerd tegen lichamelijke ongevallen overkomen tijdens het tennissen, in de kleedkamers, doucheruimten op de weg van en naar een verzekerde activiteit. 

12. Sportpark.
     
Wanneer de kantine gesloten is , kunnen de sleutels afgehaald worden bij de bewaking.
      Sleutel nummer: 
11 tennisclub
     
De sleutels bevatten:     - sleutel kleedkamers
                                             - sleutel technische ruimte (verlichting en sproeiinstallatie).

De laatste die het sportpark verlaat, dient alles af te sluiten


          en de sleutels in te leveren bij de bewaking.


 

 

Daf tennisclub   
Van Doornelaan 1
2260 Westerlo
tel. 014/568380